आम्ही कोणत्या प्रकारची व्यापार संज्ञा घेतो?

2022-03-11

प्रश्न: आम्ही कोणत्या प्रकारची व्यापार संज्ञा घेतो?


उ: एफओबी आणि सीआयएफ व्यापार अटी सहसा निवडल्या जातात