रेखाचित्रांसाठी मॅपल कोणते फाइल स्वरूप स्वीकारते:

2022-03-11

प्रश्न: रेखाचित्रांसाठी मॅपल कोणते फाइल स्वरूप स्वीकारते:

उ: कंपनी रेखाचित्रांसाठी विविध स्वरूपांची श्रेणी स्वीकारू शकते, परंतु मुख्य खालील तपशीलवार आहेत:
PDF, IGS, DWG, STEP, इ