कोटेशन सबमिट करण्यासाठी तुमच्या कंपनीला काय आवश्यक आहे?

2022-03-11

प्रश्न:कोटेशन सबमिट करण्यासाठी तुमच्या कंपनीला काय आवश्यक आहे?


अ:रेखांकन किंवा नमुना, संबंधित माहितीसह, जसे की प्रमाण, वजन, साहित्य..